22/01/2014 · Regata · RCMS
XVI Trofeo RCMS Vela Ligera- Resumen 2013